L'escola

L’Escola Waldorf-Steiner El Til·ler està situada a Bellaterra i el seu objectiu és l’educació dels infants i joves seguint els principis de la pedagogia Waldorf.

Projecte educatiu

El nostre projecte s’adreça a tothom interessat en el fet educatiu amb respecte per la diversitat ètnica, social, política i econòmica, i també la llibertat religiosa i de pensament.

El seu recorregut històric es va iniciar el 1999. En aquest temps, els infants i les seves famílies han pogut gaudir d’una pedagogia fonamentada en el respecte a l’infant i el seu desenvolupament, amb una observació atenta de l’adult que l’acompanya en les seves necessitats.

Història de l'escola

El mes de novembre de l’any 1998 s’inaugurà a la Casa Elizalde de Barcelona l’exposició sobre la pedagogia Waldorf organitzada per un grup de mestres i famílies amb l’ajuda de la fundació Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners i la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el Centre Unesco de la ciutat. D’aquella exposició en surten, entre d’altres, dues iniciatives noves: un grup de jocs per a infants a Sant Cugat del Vallès i un grup de persones interessades a engegar la formació en pedagogia Waldorf a Catalunya.

El mes de maig de l’any 1999, les famílies que mantenien encesa la flama del grup de jocs a Sant Cugat feren pública la iniciativa amb una exposició a la Casa de Cultura del poble i al mes de setembre, en una petita casa cedida per una de les famílies, començaren les activitats amb nou infants i una mestra.

Així, al llarg del curs 2000-2001, al voltant del grup de jocs sorgí l’Associació Waldorf de Sant Cugat, i, alhora, es posà en marxa el primer Seminari de Formació Waldorf organitzat pel Cercle per a la Pedagogia Waldorf a Catalunya, amb més de cinquanta participants que serien els futurs mestres catalans i base humana per a les escoles del nostre país.

Tots aquests esforços anaven encaminats a posar en marxa el projecte de la primera escola Waldorf de Catalunya. Fou a mitjans del curs 2004-2005 que es trobà a Bellaterra un espai prou gran on començar a fer realitat l’escola: s’obriren tres cursos de primària amb vint-i-cinc nens i nenes i dues mestres, a més d’alguns especialistes.

El curs 2008-2009 s’aconseguí l’homologació per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de les etapes d’educació infantil i d’educació primària amb efectes retroactius des de l’any 2007.

Al setembre de 2015, va començar la setena classe (1r d’ESO) i es va estrenar un nou edifici de l’escola que va suposar una ampliació per quatre grups de l’ESO. Aquell mateix any s’homologà la Secundària. En paral·lel, es va buscar terreny propi.
Finalment, el 2018, l’escola es trasllada a la seva ubicació definitiva, en un espai propi en una zona elevada de Bellaterra.

El curs 2019-2020 comencem batxillerat homologat el mateix any.

Des del curs 2020-21 l’escola ha culminat el seu procés educatiu complert: infantil, primària, secundària i batxillerat

L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler és una cooperativa educativa gestionada per mestres i famílies que vol oferir a infants i joves una educació basada en el respecte a cada individualitat i al seu desenvolupament.

C/ Apel·les Mestres, 11. 08193 Bellaterra,
Cerdanyola del Vallès
935 929 795
info@escolawaldorf.org