cat

cast

eng

La pedagogia Waldorf té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat.
La seva concepció de l’ésser humà és àmplia i integral.

La pedagogia Waldorf té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat. La seva concepció de l’ésser humà és àmplia i integral. D’aquí que la seva metodologia facilita el desplegament de les capacitats i habilitats pròpies de l’infant i del jove. Aquesta pedagogia dóna la mateixa importància als continguts com als processos per arribar-hi. Així es veu reflectit en la citació de Rudolf Steiner, qui n’és fundador:

“En la vida, més valuós que el saber
és el camí que es fa per adquirir-lo”

La primera escola Waldorf va ser fruit del moviment de Triformació social. L’escola, tal com la concep Rudolf Steiner, pot ser un espai de renovació social perquè una generació aprèn de l’altra. Ell ho expressa així: “L’escola és un lloc de trobada entre dues generacions, que s’ensenyen mútuament... un espai de reflexió on l’ordre establert, més que perpetuar-se, pot renovar-se, acollint els nous impulsos evolutius de cada nova generació“.

 

Si aquesta educació mútua es produeix d’una manera artística, això dóna com a resultat una vida cultural que pot irradiar en l’entorn social de l’escola, en forma de conferències, cursos, concerts, exposicions, i nous projectes. Aquests projectes poden ser projectes de treball per a joves, activitats com l’agricultura biodinàmica, una alimentació sana i el tracte amb la natura dins d’una nova consciència ecològica, la recuperació d’oficis pràctics, artesanals i artístics, i la creació de petites empreses i cooperatives que engeguin una xarxa d’economia real i humana. Projectes relacionats amb l’economia real, que comporten un tracte correcte amb la natura.

Aquest tipus d’irradiació social es dóna des de fa anys en països amb tradició d’escoles Waldorf, i els resultats beneficien l’entorn cultural, laboral i convivencial. Actualment hi ha més de 2.000 escoles en70 països d’arreu del món. La pedagogia Waldorf s’ha desenvolupat dins d’una diversitat cultural molt àmplia.

“Treballa millor aquell que no vol imposar la seva opinió,
sinó que busca recolzar el que percep en els ulls dels seus companys" 
Rudolf Steiner

"Why Waldorf?"  Vídeo realitzat per pares, mestres i antics alumnes de l'escola Marin Waldorf School (Califòrnia, USA) per explicar en què consisteix la pedagogia Waldorf.

"Reading and Waldorf Education"  Vídeo explicant el valor del procés d'aprenentatge de la lectura dins la pedagogia Waldorf (Waldorf School of New Orleans, Louisiana, USA).

Friends of Waldorf Education

Bund der Freien Waldorfschulen

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)

Why Waldorf Works (AWSNA)

Steiner Waldorf Schools Fellowship website (UK)

Rudolf Steiner Schule Schweiz

Links d'interés:

Rudolf Steiner

Triformació social

Formació en la pedagogia

La figura de Rudolf Steiner és cabdal per entendre la pedagogia Waldorf i tot el que l’envolta. Va néixer l’any 1861 a Kraljevec (en aquella època pertanyia a Àustria) i va morir l’any 1925 a Dornach, Suïssa. Després d’estudiar Enginyeria i Ciències a la Universitat Politècnica de Viena, es doctorà en Filosofia a Rostock, centrant-se en la teoria del coneixement de Goethe. A través d’aquest coneixement, desenvolupa una antropologia filosòfica (anomenada Antroposofia), que permet un accés transversal a tots els sabers: científics, humanístics i religiosos, i que té en compte l’evolució de la humanitat en les diferents cultures i pobles fins a l’actualitat. Va desenvolupar l’Antroposofia en diferents llibres, conferències i obres artístiques. El seu pensament i la seva activitat docent van influir en la vida cultural europea del seu temps i van permetre la renovació en diferents àmbits del coneixement: les ciències naturals, la medicina antroposòfica, la farmacopea, l’agricultura biodinàmica, l’arquitectura orgànica, la Triformació social, l’art com a eina d’autoconeixement, la pedagogia terapèutica i la pedagogia Waldorf. Actualment, aquestes disciplines aporten una nova perspectiva al món d’avui.

Els anys 1918-1919, Steiner va dur a la pràctica les seves idees sobre la pedagogia creant l’escola Waldorf. Aquestes idees formaven part de la seva visió global sobre el funcionament de la societat fonamentada en el què va anomenar l’estructuració tripartida de l’organisme social basada en la naturalesa de l’ésser humà i en la divisa de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, segons es tractés dels àmbits cultural, jurídic i econòmic.

Aquesta triformació incloïa la creació de nous establiments pedagògics i culturals dotats d’una constitució autònoma (jardins d’infants, escoles i instituts) que reflectís la llibertat de pensament i creació, així com l’organització d’empreses cooperatives que posessin en pràctica l’economia solidària. Això permetria assolir una estricta distinció entre la vida econòmica, la cultural, i el sistema polític-jurídic-estatal, aquest darrer preservador de la igualtat de drets de tota vida humana.

El dia a dia a l'escola ens recorda la gran responsabilitat que com a mestres o com a famílies tenim davant dels infants per a ser dignes de ser imitats i ser uns bons acompanyants en aquest camí cap a una nova cultura.

Rudolf Steiner, inspirador de la pedagogia Waldorf, va oferir una metodologia i una didàctica plenament unides a la creativitat del mestre.  Això es fa palès en els diferents cursos de Formació en Pedagogia Waldorf que es realitzen a Barcelona i que us llistem a continuació:

 

CERCLE PER A LA PEDAGOGIA WALDORF A CATALUNYA

Seminari de tres anys de Formació en Pedagogia Waldorf Steiner

 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF

Curs d'introducció a l'educació infantil Waldorf

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL,
LA SALLE

Postgrau en Educació infantil Waldorf

 

FORMACIÓ EN PEDAGOGIA
DE SUPORT

contactar: waldorf.bcn@gmail.com

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler © 2016